Vårt mål är att stärka regionen med en stark lokalt belägen terminaloperatör. Företagen i regionen kan få hjälp med all godshantering mellan järnväg och bil, både intermodala och konventionella järnvägsvagnar hanteras på terminalen.

Jobbet med vårt arbete att vara den bästa partnern för näringslivet i regionen går stadigt vidare. Tillsammans med Business Region Örebro, har vi en ständigt pågående process som gör att vi står klara för att hantera efterfrågan från näringslivet i regionen.

Tillsammans med näringslivet i regionen gör vi Örebro till Sveriges mittpunkt